Vogelwering plaatsen onder zonnepanelen

Vogelwering plaatsen onder zonnepanelen

plaatsen vogelwering onder zonnepanelen tbv vogelwering

Voorkomen van vogelnesten onder uw zonnepanelen

Door de huidige ontbossing zoeken veel vogels een alternatieve plek om te broeden en te nestelen.

Kenmerkend is daarbij dat vogels een warme en beschutte plek zoeken. Onder de zonnepanelen is dat ideaal voor vogels, maar niet gewenst. De panelen kunnen niet goed ventileren en er kan daardoor zelfs kortsluiting ontstaan.

Voor het voorkomen van vogelnesten onder uw zonnepanelen kunt u ons inschakelen. Wij brengen vogelwerendmateriaal aan onder de gehele rand van de zonnepanelen.

Wij hoeven de panelen hierbij niet op te tillen. Beschadigingen aan uw paneel worden op deze wijze voorkomen.

De Wet natuurbescherming biedt bescherming aan alle in gebruik zijnde nesten en rustplaatsen van vogels. De nestbescherming geldt voor alle soorten gedurende het broedseizoen. Indien wij een nest aantreffen waarop wordt gebroed, of een nest met jonge vogels, kunnen wij niets uitvoeren. Dan moet de afspraak worden verplaatst tot na het broedseizoen (augustus/september).
Indien wij op het dak staan en wij treffen een in gebruik zijnd nest aan, zijn wij genoodzaakt 50 euro onderzoekskosten in rekening te brengen.

Voor meer informatie over vogelwering onder de rand van uw zonnepanelen
bel 06-43 1971 00 of mail naar info@hoekstraschoonmaak.nl.

Wij plaatsen vogelwering vanaf februari, vlak voor het broedseizoen.

Wij werken alleen in Noord-Holland, boven Amsterdam

No comments.