Rendement

Rendement

TNO-studie heeft aangetoond dat vervuiling van zonnepanelen een duidelijk effect kan hebben op het rendement ervan. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat het rendement van vieze zonnepanelen na één jaar tijd kan dalen met 4,4% tot 7,7%.
Meer informatie: click hier  tno onderzoek reiniging zonnepanelen

REINIGING LEVERT HET MEESTE RENDEMENT OP INDIEN HET GESCHIEDT IN HET VOORJAAR

Het rendement vermindert omdat fijn stof en vervuiling door industrie en verkeer zorgen voor een film van vuil. De zonnepanelen vangen minder licht op en er wordt minder stroom opgewekt.

Hoe werkt een zonnepaneel

Zonnepanelen zijn opgebouwd uit zogenaamde strings. Dit zijn de schakelingen van zonnecellen aan elkaar.

Deze strings zijn op hun beurt weer onderling gekoppeld met by-pass diodes. By-pass wil
zeggen dat de string wordt gepasseerd als deze minder stroom oplevert.

In onderstaande afbeelding is te zien hoe de werking gaat van een by-pass en wat er kan gebeuren als een by-pass stokt.

Zit er vuil op één string dan zal het hele paneel geen energie opleveren en valt het gehele paneel uit.

 zonnepaneel met vuil

plaatsen vogelwering onder zonnepanelen tbv vogelwering

Voorkomen van vogelnesten onder uw zonnepanelen

Door de huidige ontbossing zoeken veel vogels een alternatieve plek om te broeden en te nestelen.

Kenmerkend is daarbij dat vogels een warme en beschutte plek zoeken. Onder de zonnepanelen is dat ideaal voor vogels, maar niet gewenst. De panelen kunnen niet goed ventileren en er kan daardoor zelfs kortsluiting ontstaan.

Voor het voorkomen van vogelnesten onder uw zonnepanelen kunt u ons inschakelen. Wij brengen vogelwerendmateriaal aan onder de gehele rand van de zonnepanelen.

Wij hoeven de panelen hierbij niet op te tillen. Beschadigingen aan uw paneel worden op deze wijze voorkomen.

De Wet natuurbescherming biedt bescherming aan alle in gebruik zijnde nesten en rustplaatsen van vogels. De nestbescherming geldt voor alle soorten gedurende het broedseizoen. Indien wij een nest aantreffen waarop wordt gebroed, of een nest met jonge vogels, kunnen wij niets uitvoeren. Dan moet de afspraak worden verplaatst tot na het broedseizoen (augustus/september).
Indien wij op het dak staan en wij treffen een in gebruik zijnd nest aan, zijn wij genoodzaakt 50 euro onderzoekskosten in rekening te brengen.

Voor meer informatie over vogelwering onder de rand van uw zonnepanelen
bel 06-43 1971 00 of mail naar info@hoekstraschoonmaak.nl.

Wij plaatsen vogelwering vanaf het voorjaar.

Wij werken alleen in Noord-Holland, boven Amsterdam


No comments.