Rendement

Rendement

TNO-studie heeft aangetoond dat vervuiling van zonnepanelen een duidelijk effect kan hebben op het rendement ervan. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat het rendement van vieze zonnepanelen na één jaar tijd kan dalen met 4,4% tot 7,7%.
Meer informatie: click hier  tno onderzoek reiniging zonnepanelen

REINIGING LEVERT HET MEESTE RENDEMENT OP INDIEN HET GESCHIEDT IN HET VOORJAAR

Het rendement vermindert omdat fijn stof en vervuiling door industrie en verkeer zorgen voor een film van vuil. De zonnepanelen vangen minder licht op en er wordt minder stroom opgewekt.

Hoe werkt een zonnepaneel

Zonnepanelen zijn opgebouwd uit zogenaamde strings. Dit zijn de schakelingen van zonnecellen aan elkaar.

Deze strings zijn op hun beurt weer onderling gekoppeld met by-pass diodes. By-pass wil
zeggen dat de string wordt gepasseerd als deze minder stroom oplevert.

In onderstaande afbeelding is te zien hoe de werking gaat van een by-pass en wat er kan gebeuren als een by-pass stokt.

Zit er vuil op één string dan zal het hele paneel geen energie opleveren en valt het gehele paneel uit.

 zonnepaneel met vuil

No comments.